Arty


Arti predstavljaju umetničke i kreativne radionice koje će svakom detetu uzrasta od 3 do 12 godina omogućiti da ispolji svoju kreativnost, da vežba finu motoriku, da se slobodno izražava i istražuje koristeći svoju maštu. Arti radionice koriste raznovrsnu metodologiju i tehnike koje zajedno čine celinu koja će potvrditi razvoj vašeg deteta. Umetnost i mašta nemaju granice, deca su praćena i usmeravana ali im se ne nameće rešenje već do njega samostalno dolaze.
Neke od tehnika koje  koristimo su:

Slikanje, plastelin, glina, vajanje, mozaik, origami i sl.

  • 3 – 4 godina

  • 5 – 7 godina

  • 8 -10 godina

  • od 10 godina…

Za svako dete je bitno da kroz igru razvije motoriku, da dok radi, priča šta radi i šta želi da napravi i da mu se ne postavljaju nikakve granice. Cilj je da dete na neusiljen nacin bez sugestija ravija svoju kreativnu stranu, da se ne gura u kalup, da mu se ne govori kako treba da izgleda to što pravi ili crta samo zato što mi imamo drugačiju predstavu od njegove.