Boravak za decuNudimo vam idealno rešenje ukoliko ne znate gde sa školarcima dok ste na poslu.

Naš centar  Vam nudi  sve ono što je vašem školarcu potrebno. Napravili smo program koji pored izrade domaćih zadataka obuhvata sve one teme sa kojima će se vaša deca sresti na svom razvojnom putu u školi, kod kuće, u gostima, na ulici.

Takođe, imamo i letnji boravak za decu od 7 do 10 godina starosti.

Vašoj deci pružamo :

 • Individualni rad

 • Izradu domaćih zadataka

 • Izoštravanje uma

 • Učenje stranih jezika

 • Bukvar dečijih prava

 • Emocionalna inteligencija

 • Kulturu u saobraćaju

 • Građansko vaspitanje

 • A šta da sam iz..?

 • Bonton

 • Eko radionice – zašto reciklirati?

 • I ja filozofiram

 • Profesionalnu orijentaciju

 • Puno ljubavi i pažnje i rešavanje problema sa kojima se svakodnevno susreću

 • Nezaboravne trenutke odrastanja uz učenje kroz zabavu

 • Aktivno slušanje i jačanje samopouzdanja, i podsticanje socijalne interakcije sa drugom decom

 • Pregršt zanimljivih saznanja o svetu oko sebe

U procesu kroz koji deca prolaze kreće se od postavljanja pitanja da bi se dospelo do boljeg razumevanja problema i pojmova o kojima se diskutuje. Dajemo akcenat i na emocionalnu inteligenciju kao drugačiji način da se bude pametan. Ona uključuje znanje o onome šta dete oseća i korištenja vlastitih osećaja za donošenje dobrih odluka u životu.

Bukvarom dečijih prava podstičemo razvijanje svesti kod dece o njihovim pravima i odgovornostima, kao i razvijanje saosećanja za one kojima su ta prava uskraćena. Obrađujemo članove Konvencije UN o pravima deteta.

Sekcijom A šta da sam iz..? deca upoznaju sa različitim kulturama drugih zemalja širom naše planete. Učimo običaje drugih naroda, geografske zanimljivosti, biljni i životinjski svet.

I ja filozofiram je sekcija koja podstiče decu na drugačije razmišljanje i sagledavanje problema i situacija iz više uglova. Ako mislite da filozofija nije za decu, moramo napomenuti da grešite! Krajem šezdesetih godina prošlog veka, na univerzitetu Monkler, u Sjedinjenim Američkim Državama, nastaje program Filozofija za decu,koji je pokrenuo Metju Lipman pod uticajem filozofije Džona Djuija i psihologije Lava Vigotskog koji se bavio podsticanjem i unapređivanjem veštine razmišljanja i kreativnosti u istom kod dece.

I još mnogo toga…

domaci

 • Naš moto je da nikada nije ni rano ni kasno za učenje i radoznalost!

 • Naš moto je da nikada nije ni rano ni kasno za učenje i radoznalost!