Informatičko opismenjavanje


Informatika se u školama u Srbiji uvodi kao izborni predmet, a u svetu se uveliko vodi polemika sa koliko godina bi deca trebalo da počnu sa učenjem programiranja. Vizuelna pismenost shvaćena kao sposobnost razumevanja sadržaja putem slika, jedna je od najstarijih, ako ne i najstariji oblik pismenosti. Kod dece u ranom detinjstvu ova vrsta pismenosti veoma je izražena u komunikaciji s kompjuterom. Svet boja, slika, pokreta, dinamike i neprekidnog protoka, u tom ranom dobu predstavlja privlačan svet razumevanja sadržaja koji se plasiraju na internetu, zato decu treba usmeriti da kompjutere koriste ne samo za razonodu nego i da im se otvori jedan novi svet informacija koji se može koristiti kao pomoć učenju, proširivanje već postojećeg znanja i razvijanja kritičkog mišljenja prema pročitanom.

Informatičko opismenjavanje:
  • Za decu

  • Za odrasle

  • Za penzionere

Informatičko opismenjavanje je bitno i kod starije populacije gde se ista podstiče na druženje, izlazak iz kuće i timski rad. Nudimo radionice osnova informatičkog opismenjavanja koji će im u budućnosti koristiti u funkcionisanju svakodnevice, bilo da se sa porodicom i prijateljima čuju preko komunikacionih platformi, ili za eventualni kreativan rad.