Jezičke radionice


 

Kada dete u najranijem uzrastu počne da uči strani jezik, ono ovaj proces prihvata kao nešto što je normalno, lepo i počinje da bude neizostavni deo njegovog života. Iako dok je dete ne shvata zašto je ta aktivnost važna za njega, jezike  počinje da doživljava na isti način kao što doživljava boravak u obdaništu, školici.

U ranom uzrastu deca imaju sposobnost da usvajaju velikom brzinom neverovatan broj reči, a da toga nisu ni svesni. Oni uče jezik kroz igru i samim tim ga usvajaju na potpuno drugačiji način u odnosu na odrasle. Nudimo kureve jezika za decu na engleskom,španskom, nemačkom, ruskom italijanskom, francuskom, norveškom, švedskom i arapskom a sprskom jeziku za strance.


  • Naš moto je da nikada nije ni rano ni kasno za učenje i radoznalost!

  • Naš moto je da nikada nije ni rano ni kasno za učenje i radoznalost!