Mali muzičarKada kazemo muzika, najčešce pomislimo na uživanje i zadovoljstvo. Nikako ne treba zaboraviti da je naučno dokazana njena edukativna uloga koja je veoma značajna jer podstiče celokupan razvoj deteta, razvoj mozga i nervnog sistema, motoriku, organizacione veštine, bolju sposobnost učenja, koncentraciju i sve ono što se kod male dece razvija u prvim godinama života.

Mali muzičar podrazumeva rad sa decom od:

  • 4 – 6 godina

  • 7 – 9 godina

  • 10 – 12 godina

Kada su deca mala uče najjednostavnije pesmice, ritam koje one sadrže i određeni tekst. Tako pesmice dele na slogove nesvesno razvijajući govor i bolje čitanje što kasnije rezultira već savladanim čitanjem. Učenjem ritma istovremeno se uči deljenje, sabiranje, razlomci, proporcija i na taj način uči matematika, koja je bitan deo muzike. Deca koja su od malih nogu u svetu muzike imaju razvijeniju socijalnu svest, lakše razumeju sebe i druge, imaju izraženu empatiju, stiču samopouzdanje koje je  veoma bitno za povučenu i stidljivu decu koja  svoju kompleksnost emocija i želja mogu iskazati kroz muziku.

  • Naš moto je da nikada nije ni rano ni kasno za učenje i radoznalost!

  • Naš moto je da nikada nije ni rano ni kasno za učenje i radoznalost!