Pametnica


 

Matematika i logika

Pre polaska u školu i ranim razredima osnovne škole, većina dece koristi aritmetičke funkcije u svakodnevnim aktivnostima i kroz igru. Veoma je važno da vaše dete stekne prirodnu prednost i razvije urodjene matematičko-logičke sposobnosti koje su često zapostavljene usled modernog načina života.

Pametnica podrazumeva rad sa decom od :

  • 4 – 6 godina

  • 7 –  9 godina

  • 10 – 12 godina

U zavisnosti od uzrasta, deca na interensantan način i kroz brojne interaktivne aktivnosti razvijaju slobodno logičko i kritičko mišljenje, razumevanje koncepta odnosa veličina i  oblika, šablona, nizova i tačaka, sposobnost vizuelizacije brojeva i njihovih medjusobnih odnosa, npr. Veće – manje, procena, rešavanje logičkih problema.

Težimo da pomognemo deci da ove pojmove prihvate praveći logičke veze i razvijajući slobodno mišljenje. Usvajanje ovih sposobnosti omogućice vašem detetu da ove koncepte prihvati i lako ih savlada.

 

 

  • Naš moto je da nikada nije ni rano ni kasno za učenje i radoznalost!

  • Naš moto je da nikada nije ni rano ni kasno za učenje i radoznalost!