PričalicaPričalica predstavlja radionice osmišljene kako bi omogućile da vaše dete razvija jezičke sposobnosti  pravilnog i slobodnog izražavanja i  proširenja fonda reči.  Zasto pričalica ?

Zato što će vaše dete naučiti da se tečno, tačno i slobodno izražava.

Pričalica podrazumeva rad sa decom od :

  • 4 – 6 godina

  • 6 – 10 godina

  • 10 – 12 godina

Prednost pričalice je što će vaše dete pored razvoja jezičkih spsobnosti razvijati i koncentraciju i pažnju koja je izuzetno važna kod dece predškolskog i ranog školskog uzrasta. Neosporno je da deca mahom pate od poremećaja pažnje, imaju slabu koncentraciju, teme o kojima su u stanju da pričaju su veoma ograničene i nepotpune, često im nedostaju reči kako bi se praviilno i slobodno izrazili, lako odustaju od zadataka i ostaju nedorečeni. Takve probleme treba na vreme primetiti i raditi na njima i upravo je to ono sto pričalica nudi. Cilj pričalice je da kroz niz interaktivnih aktivnosti i vežbi omogući vašem detetu da se pravilno izražava da može da prepriča tekst, opiše situaciju, zapamti konkretne primere, vežbe slušanja, prepoznavanja glasova, da se fokusira na detalje, analizira tekst a samim tim poveća opseg svoje paznje, fond reci  i  opštu inteligenciju.

brainbox-abc