Radionice za decu

Podsticanje i razvijanje sposobnosti kod dece

Radoznalost i lakoća sa kojom deca prihvataju nova znanja od najranijeg uzrasta je ideja kojom se vodimo prilikom organizacije radionica. Izazovi i nova znanja otvaraju im nove vidike i želju za novim učenjem. Radionice su mesto gde će deca slobodno ispoljiti svoja interesovanja, maštu i kreativnost, gde će njihova pažnja i koncentracija biti usmerene na podsticanje i razvoj intelektualnih sposobnosti. Mesto gde će deca sa uživanjem rešavati matematičko-logičke zadatke i zagonetke. Radionice su mesto gde nema netačnih odgovora i gde se neguje duh slobodnog mišljenja i izražavanja.

Pametnica – Matematika i logika 95%

Pričalica – Jezičke sposobnosti 86%

 Arty – Kreativnost i mašta 75%

Mali istraživač  90%

Mali muzičar  83%

Jezičke radionice – Strani jezici 92%

 

  • Naš moto je da nikada nije ni rano ni kasno za učenje i radoznalost!

  • Naš moto je da nikada nije ni rano ni kasno za učenje i radoznalost!