Ruby on Rails


Ruby on Rails je jedan od najpopularnijih i relativno lak web application framework. Ume da bude dosta zbunjujući i frustrirajući u samom startu ali uz dobar pristup to ne mora da bude slučaj. Na ovim radionicama, upoznaćete se sa osnovnim Rails konceptima kao što su MVC dizajn pattern i rad sa bazama podataka. Ruby on Rails je baziran na programskom jeziku Ruby pa ćete samim tim savladati i osnove Ruby jezika.

Kao jedan od najmoćnijih načina za brz razvoj web aplikacija, Ruby on Rails drži jaku poziciju i visoku potražnju na današnjem tržištu. Kompanije kao Airbnb, Fab.com, Hulu pa čak i Codeacademy su razvile svoje proizvode koristeći Ruby on Rail framework.

Bićete zapanjeni kojom brzinom je moguće kreirati profesionalne web aplikacije pa čak i u slučaju nedostatka prethodnog iskustva u programiranju ili web dizajnu.

Šta su preduslovi?
* Predznanje nije neophodno ali poznavanje i prethodno HTML i CSS iskustvo nije na odmet.

Ciljna grupa?
* Radionice su namenjene apsolutnim početnicima kojima je cilj savladavanje osnova neophodnih za konkurisanje na juniorsku poziciju.