Linija je tačka koja je otišla u šetnju


linijajetackazasajt

 

“Linija je tačka koja je otišla u šetnju”. Rekao je Paul Kle. On se služio geometrijom ne samo radi čisto slikarskih ostvarenja već i zato da bi izrazio složenu realnost. Poslužio se raznim oblicima: kvadratima, pravougaonicima, trouglovima, tačkama. Na njegovo stvaralaštvo uticalo je nekoliko pravaca savremene umetnosti: ekspresionizam, kubizam i nadrealizam. Crtanje kao vid terapije ima pozitivne posledice po svest i psihu čoveka, omogućava mu da uspostavi kontrolu nad svojom pažnjom i pokretima.

Zašto je crtanje značajno za dete?

• U igri crtanja dete razvija motoričku sposobnost i koordinaciju ruku, a to je u direktnoj vezi sa razvojem inteligencije. Dete će naučiti da razmišlja logički, imaće bolje pamćenje, pažnju i povezan govor.
• Crtanjem dete priprema ruku na pisanje.
• Kroz igru crtanja dete uči da razlikuje boje, nijanse, ali i veličine i broj predmeta.
• Ako nisu u stanju da svoja osećanja izraze rečima, deca će kroz crteže moći da na taj način izraze svoja osećanja i kreativnost.


Reč mandala (मण्डल) na sanskritu znači krug. Mandala je takođe instrument za vizualizaciju i meditaciju.
Kako crtati mandalu? Crtanje mandale nije teško. Nisu potrebne posebne veštine crtanja. Potreban vam je šestar, lenjir, papir i boje.
Najčešće se koriste drvene boje ili flomasteri, ali možete koristiti bilo koje boje.
Karl Gustav Jung je pionir u proučavanju struktura mandale. Skoro 25 godina se bavio proučavanjem, a do mandale je došao tako što je primetio da nesvesno crta krugove po papirima, kasnije je otkrio putem svojih istraživanja da mandale mogu biti važan instrument u prikazivanju nečijeg psihičkog stanja. Proučavao je kulturološki i civilizacijski aspekt mandale

Zentangle metod crtanja

Isto tako razvijen drugi sistem crtanja koji se zove zentangle crtanje. Osnivači ovog metoda su Rik Robert (Rick Roberts) i Maria Tomas (Maria Thomas). Njihovo interesovanje za osmišljavanje ovog metoda je počelo kada se Maria obratila Riku i rekla da dok radi kaligrafiju i crta oblike na slovima oseća izuzetan mir i ispunjenost, na šta joj je Rik odgovorio da ona zapravo meditira. Nakon toga Maria je osetila želju da to zajedno podele sa drugima i ubrzo zentagle crtanje je počelo da se primenjuje i u terapeutske svrhe.

Ono što je bitno kod zentangle crtanja je da se gumica ne koristi. Ovim se prenosi poruka da ne postoji mogućnost vraćanja unazad i ispravljanja grešaka. Postoji samo ovde i sada i jedino što radite je crtanje određene šare sa sveprisutnom pažnjom i koncetracijom. Zentagle crtanje po pravilu zahteva iscrtavanje crnom olovkom ili mastilom po belom papiru, ali uvek možete dodati boje ako želite.

Svaki čas obrađujemo jedan crtež koji deca nose kući, crtežima pratimo kako nam se dete razvija, koje emocije nosi kada koristi određene boje, takođe crtamo slušajući muziku i otkrivajući kakve emocije nam određeni žanr muzike budi.